Čo je hlavné pre spásu - Zamyslenie na 34. týždeň v roku 2017


Položme si otázku, a to, čo odpovieme, nech bude odpoveďou aj pre nás samotných. Čo myslíte, čo je pre novorodenca najdôležitejšie? Jedlo, teplo, čistota alebo opatera? Možno poviete, že pre normálny vývin dieťaťa je nevyhnutné všetko z menovaného.
     Prebudiaca sa a kajúcna duša sa podobá novorodencovi. Spomeňme si čo povedal Spasiteľ Nikodémovi (pozri Jn 3,1-21) o novom narodení človeka. Pre novorodenú dušu je nevyhnutné kŕmenie Kristovým slovom, očisťovanie modlitbou a pôstom, zohrievanie sa láskou k svojmu Stvoriteľovi, a pozorné chránenie sa pred všetkými zlými duchovnými strelami a záhubou.
     Či nám Spasiteľ prostredníctvom svojich apoštolov neprikázal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“(Jn 14,15)? A nepovedal: „zachovávajte prikázanie“, ale: „zachovávajte prikázania“. Zachovávanie Kristových prikázaní spočíva predovšetkým v našom namáhaní sa nad našou vlastnou dušou, a v mnohých iných námahách.
     Pozrite na záhradníka. Koľko sa namáha len okolo jedného stromu a ani jeden nevynechá. Ako je možné, že zabúdame na starostlivosť o svoju dušu, náš jediný majetok, ktorý nepohltí nenásytná smrť?
     Niektorí sa domnievajú, že pre spásu svojej duše potrebujú vykonať púť do Jeruzalemu alebo na nejaké iné miesto. Takéto prikázanie u Pána niet, ale pre lásku k Nemu a kvôli spáse svojej duše ľudia na seba berú túto námahu. Ako je potom možné považovať hoci len jedno z prikázaní za menej dôležité a zanedbávať ho?
Autor: Marek Ignacik - Dátum: 21.08.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu