Ekumenická bohoslužba

Tohto roku sa 20. januára v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konala spoločná ekumenická bohoslužba Ústredia EPS v OS SR a OZ SR a Ordinariátu OS SR a OZ SR v kaplnke sv. Juraja na Ministerstve obrany SR. Veriacich z vojenských, policajných a väzenských kruhov privítal generálny duchovný plk. Jaroslav Balocký, ktorý uviedol tému tohtoročného modlitbového stretnutia: „Vy ste toho svedkami“ a pripomenul, že sa koná v Roku kresťanskej kultúry na Slovensku a pri 100. výročí svetovej Misijnej konferencie v Edinburghu. Po úvodných modlitbách biskup – ordinár Mons. František Rábek ekumenickému zhromaždeniu v kázni vysvetlil, že témou sú slová vzkrieseného Pána, ktorý svojich učeníkov vysiela svedčiť o pravde, teda o sebe. Ťažkosť nášho svedectva spočíva v tom, že my nemôžeme svedčiť v zmysle slov apoštola Jána (1Jn1.1) „čo sme videli, čoho sa naše ruky dotýkali“, ale máme svedčiť podľa pravdy zjavenej tradíciou verných svedkov. V tradícii sa časom urobili chyby, čo viedlo rozdeleniu Cirkvi. My však vieme zo slov Pána Ježiša, že sa máme usilovať o jednotu, aby sme spoločným svedectvom niesli jeho svedectvo a svedčili o Pravde. Po kázni a spoločnom nicejsko - carihradskom vyznaní kresťanskej viery boli spoločné modlitby zástupcov rôznych cirkví za jednotu a spolupatričnosť medzi kresťanmi, za novodobé ekumenické hnutie, ktoré sa zrodilo pred sto rokmi a tiež aj za ťažko skúšaný ľud Haiti, ktoré postihlo ničivé zemetrasenie. Program vhodne doplnili piesne z evanjelického a katolíckeho spevníka aj spev pastora z väzenskej duchovnej služby. Po biskupskom požehnaní generálny duchovný poďakoval J. E. Mons. Rábekovi za múdre kázňové slová a ekumenické zhromaždenie rozpustil s podaním rúk.Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Róbert Šereš - Dátum: 21.01.2010
Hodnotenie:
Čítanosť: 494

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu