"Ja som svetlo sveta" - zamyslenie na 41. týždeň v roku 2017


Dnes sa dostávame k druhému seba predstaveniu. Pán Ježiš hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

   Je dobré pozrieť sa na celkový kontext, do ktorého tieto slová zazneli. Ježiš sedí v chráme a vyučuje. Náhle privedú pred neho ženu, ktorú pristihli pri mimomanželskom pomere.
   
   Ježiš sa zachoval inak ako vtedajší predstavitelia náboženstva. Odsúdiť je ľahké. Klienti v našich väzenských zariadeniach majú aspoň jedno odsúdenie za sebou. Na niekoľko mesiacov, či 10, 20 rokov. Za niečo, čo náš štát považuje za porušenie požadovanej normy správania. Toto môže urobiť len sudca. Nikto iný okrem neho. Lenže ... Do úlohy sudcu sa staviame aj my. Posudzujeme, hodnotíme a odsudzujeme. Normu, zákon si tvoríme sami v sebe. Veľmi často pri našom súde padajú vysoké tresty. Na desaťročia. Doživotie. A to za maličkosti. To je zlé. To je tma.

    Ježiš tmu prekonáva. Svetlo sveta prichádza k ľuďom s vetou: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!“ Ježiš aj k nám prichádza v najtmavších chvíľach, najhlbších pádoch a najhlbšej temnote a prináša nádej. Prináša svetlo vo forme dobrej správy, že nás Boh neodsudzuje, ale prijíma. Takých, akí sme. Prečo? Pretože Boh vie, že iba toto bezpodmienečné prijatie a ubezpečenie, že medzi tebou a Bohom je všetko v poriadku, nám prinesie silu „ísť a viac nehrešiť“.

    To je niečo nezvyčajné a veľmi vzácne. Kristus prináša Božie prijatie a neodsúdenie. Kristus neprišiel, aby odhaľoval naše chyby, nedostatky. Prišiel na svet, aby sa s nimi vyrovnal na kríži. Naše hriechy, ktoré predstavujú tmu, môže poraziť a odstrániť len Kristova krv. Kristus prináša do našich životov správu o Božom prijatí a neodsúdení. Z Kristovho kríža, jeho prázdneho hrobu prichádza svetlo do nášho života. Inak sa ide po ceste za bieleho dňa, a inak v absolútnej tme, v noci.

    Ježiš nevernú ženu neodsúdil. Dal jej nádej. Novú šancu. Priniesol svetlo. To isté, dáva i nám. No súčasne hovorí: „kto mňa nasleduje“. Nasledovať, znamená ísť v stopách niekoho. Niekoho, kto pozná cestu a berie zodpovednosť za druhých. Kto nasleduje Krista, ten sa isto nestratí. Ísť za Kristom znamená, poznať ho. Poznať ho z evanjelií, z modlitieb, osobnej skúsenosti. Ísť za Kristom znamená robiť to, čo on. Je to zodpovednosť, ale aj veľká výsada.

    Človek potrebuje byť nasýtený, ale rovnako aj jasne vidieť, aby si neublížil, nestratil sa. Preto Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ Amen.
Autor: Ľubomír Kordoš - Dátum: 09.10.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu