Lebo zápasil si s Bohom a ľuďmi a zvíťazil si - zamyslenie na 43. týždeň v roku 2017


V tomto roku si pripomíname 500 – výročie reformácie a je historickou pravdou, že tento prameň nevyschol ani po toľkých rokoch. Boh si v priereze dejín hľadá vždy nábožné a otvorené srdcia po Pravde, ktoré sa nechcú páčiť tomuto svetu, ale sú odhodlané hájiť Božie princípy, ktoré sa nám ponúkajú v Biblickej zvesti. Dr. Martin Luther  musel tiež vybojovať duchovný zápas podobne ako Jákob, ktorý bojoval s Bohom a bol premenovaný na Izrael. „Ten ktorý zápasil s Bohom“. Gn 32,25-30. Nejde tu o zápas o vlastnú pravdu a presvedčenie, alebo presadzovanie svojich názorov, ale o boj, ktorý prinesie svetu veľké duchovné požehnanie. Reformačný boj o Pravdu Kristovu je svedectvom tejto Biblickej skúsenosti a som presvedčený, že Pán svojej Cirkvi, Ježiš Kristus – vylieva svojho Ducha na reformátorov Božej Cirkvi, aby sa stala nositeľkou Božích prisľúbení v každom čase.

Aj Ján Hus, musel vybojovať svoj duchovný boj až do konca, až k rozhodnutiu, ktoré nebolo jednoduché, že radšej zomrie na hranici a na diele ktoré sám písal, ako by sa mal podrobiť mocenských štruktúram. Vo svojich listoch píše: Apoštolovia neučili nič iné, ako to, čo učil Kristus a čo im sám prikázal, aby učili. Potom všetci kresťania by mali veriť tomu čo Boh prikázal, ale nie každý vie, čomu má veriť. Každý má byť pripravený  rád prijať pravdu, ktorá mu bola ukázaná s Písma svätého a pokiaľ dovtedy vyznával niečo čo je proti Písmu, má sa toho ihneď vzdať, ako náhle  spozná pravdu. Lebo sa sluší, aby žiadny človek nič slepo nezastával, a keď spozná Božiu pravdu, aby sa jej až do smrti verne pridŕžal, lebo pravda nakoniec vyslobodí, ako to povedal Pán Ježiš.(Jn 8,31-32). Preto verný kresťan, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu , od diabla od večnej smrti, ktorou je večné odlúčenie od Božej lásky a od každej šťastnej radosti , ktorú dosiahne každý, kto verí v Boha a v Ježiša Krista, ktorý je pravý Boh a pravý človek.  

Doba v ktorej žijeme je jednoduchšia v rámci vedecko-technickej revolúcie, ale komplikovanejšia v duchovnom rozmere. Každý z nás zvádza svoj osobný boj, aby sme zostali verný Ježišovi Kristovi a podávali ďalej plody reformačného úsilia našich otcov a to preto, aby tieto duchovné hodnoty nezostali nepovšimnuté, alebo boli odložené, ako dávny prežitok modernej doby. Cirkev by mala byť loďou nádeje pre všetkých, ostrovom záchrany pre všetkých, ktorí v nej hľadajú svoj odpočinok a svoju záchranu po tvrdých skúškach života a pre tých, ktorý spoznali pravdu a chcú žiť pravdu aj napriek tomu, že môžu byť vysmievaní, kompromitovaní v spoločnosti. Duchovný zápas prežili  naši reformátori a verím, že to prežijeme všetci verne nesledujúci nášho Pána Ježiša Krista v poslušnosti prijatej viery a v poslušnosti Pravde - ktorou je Ježiš Kristus.     
Autor: Milan Graus - Dátum: 23.10.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu