Neodpustenie...? - zamyslenie na 31. týždeň v roku 2017


List Efezským 4,32: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi..“

Drahí priatelia v Kristovi Ježišovi,
často sa bavíme len o tom ako a čo máme urobiť. Alebo akí by sme mali byť a ako sa vzájomne ku sebe správať. Ale povedzme si niečo aj o tom, čo nerobíme a čo v nás zanecháva nedozerne následky. O odpúšťaní. Prechovávať hnev a nenávisť sa nezdá byť nejako obzvlášť nebezpečné. Krásna huba na obrázku je na pohľad lákavá. Podobne ako bolo v raji na pohľad lákavé zakázané ovocie pre Človeka - Adama a Život – Evu. Ale už pri odtrhnutí huby na obrázku by sme sa jej jedom nakazili a nehovoriac, keby sme ju skonzumovali. Aj hnev a nenávisť sú ako jed. Hoci diabol nám ich podsúva ako nie veľmi nebezpečné. Jeho pohľad a rady sú však zavádzajúce, nakazené hriechom a preto naskrze zlé. Ak niekto dá na jeho radu, nakoniec si privodí večné zatratenie.
Aj ty, milý brat a setra, ak prechovávaš voči niekomu nenávisť, ak si robíš zoznam svojich nepriateľov a na „krivdy“ nevieš zabudnúť, potom sa potrebuješ niečo dozvedieť: V živote budeš trpieť! Uvidíš, že tvoj duchovný život sa škrípajúc zastaví. Lebo odpustenie je kľúč k zdravým, silným a pretrvávajúcim vzťahom. Preto si máme stále pripomínať, aké dôležité je odpúšťať. Ježiš povedal: „Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar.“ (Ev. podľa Mt 5,23-24) Možno si sa už rozhodol, že to a to neodpustíš, lebo ti tým dotyčný veľmi ukrivdil. Hádaj, kto z vás bude viac zranený? Ty. Hnev a neodpustenie ublížia viac tebe ako osobe, ktorej odmietaš odpustiť. Ak chceš byť duchovne zdravý a živý, potom sa musíš naučiť odpúšťať! Ježiš nás učil modliť sa: „A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.“ (Ev. podľa Mt. 6,12)
Možno si myslíš, že taký ľudia si ani odpustenie nezaslúžia. Ale to isté si myslia niektorí o nás. Veru neodpúšťame si preto, lebo si to zaslúžime. Odpúšťame si preto, že sám Boh sa nad nami zmilúva a štedro nám odpúšťa. Odpustenie, ktoré k nám prichádza z hora, je založené na zásluhách Božieho Syna a na Božej láske k nám. Ak vieme niečo o tom, čo Kristus pre nás urobil, potom by nám nemalo byť tak ťažkým odpustiť si .
Kresťania sú ľudia, ktorým bolo veľa odpustené, preto by mali byť známi tým, že radi odpúšťajú. A ak chceš byť duchovne zdravý a živý, potom sa musíš naučiť odpúšťať. Amen!
Autor: Viktor Sabo - Dátum: 31.07.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu