O Márii a Marte - zamyslenie na 35. týždeň v roku 2017


Príbeh v Lukášovom evanjeliu v 10. kapitole hovorí o dvoch sestrách.
Jedna z nich Marta pozvala Ježiša a jeho učeníkov k sebe domom. Druhá sestra Mária, potom ako Ježiš vstúpil do ich domu, si sadla blízko Ježiša a celý čas počúvala, čo hovorí.
Jedna sestra sa snažila pohostiť skupinu ľudí v dome a druhá len počúvala pozorne, o čom ich vážený hosť hovorí.
Po chvíli Marta, ktorá bola na roztrhanie, vybuchla a požiadala Ježiša, aby „povzbudil“ aj Máriu k aktivite. Na Martino prekvapenie ju Ježiš „schladil“ a povedal, že Mária si vybrala tú lepšiu aktivitu ako Marta – vybrala si podiel, ktorý jej nebude odňatý.
Tieto dve sestry boli rozdielne. Jedna sa javila ako extrovert a cholerik, a druhá ako introvert a flegmatik. Rôzne reagovali a mali dva odlišné názory na to, čo majú robiť v prítomnosti Pána Ježiša.
Svojím konaním to prezentovali. Jedna si myslela, že má počúvať a druhá posluhovať.
Nie je to nič divné, že dvaja blízky ľudia aj vekom aj príbuzensky, majú odlišné názory.
Kde sú rozličné názory, tam sú spory. Vtedy to Pán rozriešil.
Ale kto má dnes pravdu?
Má pravdu ten, kto vie šikovnejšie podať svoj názor, alebo prípadne aj hlasnejšie. A v tomto prípade by mala pravdu len Marta, ktorá povedala svoj názor, Mária nie.
Mnohokrát každý má svoj názor. Ale to neznamená, že každý má aj pravdu. Ale k presvedčeniu o vlastnej neomylnosti sa dá veľmi ľahko uveriť. Najmä vtedy, ak zabúdame, že máme dve uši na počúvanie a len jeden jazyk na hovorenie.
K tomu môže dôjsť, keď nemyslíme na Pána. 
Ale v blízkosti Jeho nájdeme odpovede.
On upozorňuje všetkých na to, čo je najdôležitejšie a pomáha uprostred názorov nájsť ten správny. 
Autor: Ondrej Rišiaň - Dátum: 28.08.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu