Príhovory, zamyslenia


Dátum  Názov  Autor
14.05.2012   K Letniciam Stanislav Depta
10.05.2012   Nanebovzatie Pána Jana Tabačková
04.04.2012   Hľa, Baránok Boží (Veľkonočné zamyslenie) Milan Graus
02.03.2012   Veľkonočné zamyslenie Alžbeta Lucskayová
01.03.2012   Smrtná nedeľa Matúš Vongrej
13.12.2011   Zjavenie Krista Pána mudrcom Matúš Vongrej
22.11.2011   Adventné zamyslenie - Vyjdime v ústrety prichádzajúcemu Pánovi! Alžbeta Lucskayová
19.10.2011   V službách Boha Milan Graus
14.09.2011   Krátke zamyslenie nad leteckým nešťastím Ján Šefčík
07.09.2011   Zamyslenie Jana Tabačková
19.06.2011   Svätý Cyril a Metod medzi Slovanmi. Simon Czap
16.06.2011   Svätá Trojica Vlasta Vetrecinová
10.06.2011   K svätodušným sviatkom Ján Magyar
01.06.2011   Nanebovstúpenie Pána Marek Ignacik
13.05.2011   Inštalácia por. Jána Magyara do úradu vojenského duchovného. generálny biskup ECAV na Slovensku, Miloš Klátik
10.05.2011   Kázeň pri príležitosti inštalácie duchovných Reformovanej cirkvi na Slovensku do OS a OZ SR Juraj Brecko
18.04.2011   Vzkriesenie Marian Bodolló
08.04.2011   Smrtná nedeľa. Mt 26,20 – 22 Jaroslav Balocký
08.03.2011   Generálny duchovný odpovedal na otázky redaktorky Evanjelického posla spod Tatier Zuzany Zimániovej Miroslav Táborský
04.03.2011   Pôstny čas vyžaduje pravé pokánie Viktor Sabo
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu