Sviatok archanjela Michala vo Zvolene

Dňa 22. novembra sa v kaplnke zvolenského zámku uskutočnila slávnostná svätá liturgia pri príležitosti sviatku archanjela Michala nebeského ochrancu vzdušných síl. Slávnostnú svätú liturgiu celebroval pravoslávny duchovný dekan duchovnej služby veliteľstva vzdušných síl za Ekumenickú pastoračnú službu OS SR pplk. Mgr. Marek IGNACIK, PhD. spoločne s pozvanými pravoslávnymi duchovnými zo spišského regiónu. Tejto slávnosti sa tiež zúčastnili vojenskí dôchodcovia, profesionálni vojaci a vojačky so svojimi rodinnými príslušníkmi zo síl, zväzkov a útvarov z rôznych kútov Slovenska a predstavitelia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR na čele s generálnym duchovným plk. Mgr. Ing. Jaroslavom BALOCKÝM. Slávnostnú kázeň predniesol Doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD. správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Krompachoch, prodekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity pre rozvoj a tajomník Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku pre vzťahy so zahraničím. Otec Štefan vo svojej kázni vyzdvihol Spasiteľove slová uvedené v evanjeliu podľa Marka: „Pozerajte, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas“ (Mk 13, 33). Zdôraznil, že žijeme v dobe, v ktorej sú tieto slová aktuálnejšie, ako kedykoľvek pred týmto časom. Všetkých vyzval k neustálej bdelosti a neustálemu pozeraniu na Boha, pretože iba videním (poznaním) Boha môže človek čeliť všetkým nástrahám dnešnej doby, ktoré nám pripravuje náš odveký nepriateľ diabol. Tieto slová sa vzťahujú nielen na vojakov ale všetkých ľudí, lebo podľa slov modlitby prvého exorcizmu pravoslávneho krstu všetci sme Christovi vojaci: „Vyjdi von a odíď od majúceho pečať, teraz povolaného vojaka Christovho, nášho Boha“. Teda, údelom každého kresťana je na tejto zemi zvádzať neustály boj, duchovný zápas, v ktorom nám má byť veľmi nápomocné práve poznanie a videnie Boha. Za tieto krásne a povzbudivé slová sa otcovi Štefanovi poďakoval dekan duchovnej služby veliteľstva vzdušných síl a dodal, že toto všetko sa podľa slov starca Jozefa z monastiera Vatoped na svätej hore Atos v našom živote naplní až vtedy, keď si uvedomíme, že kresťanstvo nie je iba o počúvaní slova Božieho, ale o našom živote, životnom štýle, v ktorom sa musí prejaviť to, že skutočne veríme, že skutočne pozeráme a bdieme. Zdôraznil tiež, že meno Isus (Ježiš) nie je iba menom, ale energiou, ktorá je silou podporujúcou nás v tom boji. Modlime sa preto a vzývajme meno Spasiteľa čo najčastejšie. Všemohúci Bože, prosím Ťa v mene všetkých, buď nám nápomocný v našom každodennom boji.

Autor: Marek Ignacik, Foto: Róbert Šereš - Dátum: 22.11.2009
Hodnotenie:
Čítanosť: 502

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu