Vinica - zamyslenie na 37. týždeň v roku 2017


V evanjeliu podľa Matúša (20. kapitola, verše 1-16) je Ježišovo podobenstvo. Toto podobenstvo je o Pánovi vinice, ktorý si najal pracovníkov. Po skončení dňa vyplatil všetkých rovnako bez rozdielu na to, ako kto dlho pracoval.  Jeho pláca bola štedrá aj voči tým, ktorí pracovali od rána a pre tých, ktorí pracovali len hodinu bola štedrá až - až. Ale problém bol v tom, že bola rovnaká.
Podľa tohto podobenstva pánom vinice je Pán Boh, pracovníci sú všetci ľudia a odmena je večná spása. Jeho milosť je rovnaká pre toho, kto ju prijal v ráno svojho života a rovnaká je tiež pre toho, kto ju prijal počas večera svojho života.
Tak ako v podobenstve zneli výčitky a šomranie voči pánovi vinice, tak môžu znieť aj teraz voči Pánu Bohu: „Keby som to bol vedel, tak až neskôr by som odovzdal svoj život Bohu.“
Tie pochybnosti môžu vznikať kvôli myšlienkam, že ako kresťania si musíme odopierať, mnohého sa vzdať a v úvodzovkách: „Nič nám nie je dovolené.“
Toto všetko však je diablovo pokušenie.  Diabol sa predstavuje nám ako ten, ktorý ľuďom dopraje a tým pádom Pán Boh z toho vyznieva ako ten, ktorý nedopraje ľuďom nič. V skutočnosti je to naopak!
To diabol nám nedopraje a všetko nám závidí. A nič nám ani nemôže dať. Ak nám niečo dobré bolo dopriate, tak len preto, že nám to dal milostivý Otec nebeský.
Patriť Pánu Bohu, Jemu slúžiť je úžasná milosť. Je to prejav Jeho milosti, že mu smieme patriť. Aj v tom podobenstve Pán si najal ľudí, a každý z nich, ak by nebol najatý, tak by si nezarobili, a ich rodiny by trpeli hladom.
  Ak si v mladosti mohol uveriť v Krista, tak za to ďakuj. Tvoj život mal jasný smer a cieľ. Pán Boh ťa chránil pred mnohými zlými rozhodnutiami.
Tvoj život by mal úplne iný smer, keby si v mladosti nespravil najdôležitejšie rozhodnutie svojho života.
Ak si v starobe uveril, buď rovnako vďačný. Pán Boh ti viac odpustil a tí, ktorým je viac odpustené podľa Ježišových slov, budú Pána Boha viac milovať.
V tomto podobenstve pán vinice si najal všetkých, ktorí tam zostali. Každému si mohol zarobiť, každému bola preukázaná milosť. Ale Pán nás upozorňuje, že „Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“
Iste na smrteľnej posteli je takmer každý veriaci. Ale iná otázka je, či má čas prijať milosť od Pána Boha.
Ak si prijal túto ponuku spásy, ďakuj za ňu! Ak ešte nie, prijmi! Aby sa ti nestalo, že neskôr bude tvoje srdce zatvrdnuté a neschopné prijať, alebo aby sa ti nestalo, že nebudeš čas, aby si túto užasnú milosť prijal.  Amen
Autor: Ondrej Rišiaň - Dátum: 11.09.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu