Súťažné podklady


Dňa 18.4.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý v § 43 ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť uverejňovať v profile verejného obstarávateľa dokumenty z procesu verejného obstarávania a poskytnúť k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Názov Dátum Prílohy
15000 - WYP - 210/2017 - Rožňava - rekonštrukcia kotolne b. č. 19 - R25.10.20174
12254 - WYP - 168/2017 - Sereď - rekonštrukcia budovy č. 86 - R25.08.20174
Reverzná verejná súťaž - Pozáručné opravy nákladných automobilov, prívesov, podvalníkov a návesov06.07.20171
ÚpIA-17/2017 - Pozáručné opravy a údržba OMV vrátane súvisiaceho vybavenia25.04.20171
1783 - WYP - 27/2017 - Prešov, letisko - rekonštrukcia hangáru č. 3 - R07.02.20178
Opravy a ošetrenie hydraulických častí špeciálnych strojov a zariadení11.10.20161
Opravy vozidiel AUDI, VOLKSWAGEN A ŠKODA07.10.20161
Opravy multifunkčných stanov19.09.20161


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu