Súťažné podklady


Dňa 18.4.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý v § 43 ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť uverejňovať v profile verejného obstarávateľa dokumenty z procesu verejného obstarávania a poskytnúť k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Názov Dátum Prílohy
ÚpIA-17/2017 - Pozáručné opravy a údržba OMV vrátane súvisiaceho vybavenia25.04.20171
1783 - WYP - 27/2017 - Prešov, letisko - rekonštrukcia hangáru č. 3 - R07.02.20177
Opravy a ošetrenie hydraulických častí špeciálnych strojov a zariadení11.10.20161
Opravy vozidiel AUDI, VOLKSWAGEN A ŠKODA07.10.20161
Opravy multifunkčných stanov19.09.20161


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu