Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku


Odpredaj nehnuteľného majetku

Dátum Názov výberu
27.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenájom
27.11.2017 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukcií s lehotou predkladania ponúk do 9.1.2018
27.11.2017 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o osobitných ponukových konaniach s lehotou predkladania ponúk do 9.1.2018
18.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
04.10.2017 Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu - Elektronická aukcia na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR
04.10.2017 Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu - Elektronická aukcia na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR
16.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
27.07.2017 AOS Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
15.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
15.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
15.05.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
09.05.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Elektronická aukcia na prevod prebytočného nehnuteľného majetku štátu
20.03.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
01.03.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
22.02.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Elektronická aukcia prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu