Nitrania odrazili útok na tábor

V priestoroch Centra výcviku Lešť vrcholí príprava júnovej rotácie slovenského kontingentu v operácii ISAF v Afganistane. Na plnenie operačnej úlohy v priestore nasadenia v Kandahare sa spoločne sa pripravujú nielen príslušníci veliteľstva kontingentu, podporného prvku NSE, strážnej jednotky, ale aj poradenského tímu MSF SFAT.

Príslušníci strážnej jednotky, ktorú tvoria predovšetkým vojaci nitrianskeho mechanizovaného práporu museli v záverečnej časti prípravy odraziť nejeden útok na svoj tábor. Tentoraz sa  sním museli vysporiadať vojaci štvrtej strážnej čaty. Jej veliaci poddôstojník nadrotmajster Miloš Radič hovorí, že v uplynulých dňoch  reagovali na množstvo útokov. Od raketových, mínometných, pozemných až po kombinované. „Vidieť, že s postupujúcim výcvikom narastá bojová sila našej jednotky. Starší, skúsenejší vojaci, ktorí už prešli operáciou ISAF pomáhajú novým členom jednotky získať potrebné skúsenosti. Napríklad zástupca veliteľa družstva čatár Juraj Hoppan takto vedie strelca vojaka Filipa Benka,“ s uspokojením konštatuje veliaci poddôstojník, ktorý už pôsobil v strážnej jednotke v Deh Rawoode.

Vojaci plnili úlohy s pomocou jednotlivých komponentov taktického simulátora MILES 2000, ktorý im veľmi pomáhal zreálňovať výcvik. Počas výcviku si okrem iného preverili aj svoju schopnosť poskytnúť urgentnú zdravotnícku pomoc svojmu zranenému kolegovi, ale aj sebe. Otestovali sa, ako sú schopní reagovať na vzniknuté krízové situácie, ale aj svoju zručnosť pri používaní pridelenej techniky, materiálu a zbraní.

 Budúci veliteľ slovenského kontingentu plukovník Zoltán Iboš pripomína, že príprava v Centre výcviku na Lešti preverila aj veliteľov všetkých stupňov zo schopností riadiť podriadené jednotky počas plnenia operačných úloh, ale aj z toho, ako sú schopní pôsobiť v medzinárodnom prostredí, spracovávať dokumenty a komunikovať v anglickom jazyku s nadriadenými a koaličnými jednotkami. „Velitelia preukázali potrebné spôsobilosti na zvládnutie riadenia a velenia strážnej jednotke v priestore nasadenia. Precvičili si aj schopnosť plnenia úloh svojimi podriadenými v podmienkach dlhodobého nasadenia v operácii. Som spokojný s ich prístupom k výcviku a plnením jednotlivých úloh“, konštatuje plukovník Iboš.

Autor: MO SR - Jozef Žiak, Foto: MO SR - Jozef Žiak - Dátum: 16.04.2014
Hodnotenie:
Čítanosť: 418


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu