Rozpočet


V súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) uvádzame schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu z rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok s predpokladom na nasledujúce dva roky:

 Rozpočtový rok

Na účel podľa

Poznámka

§ 2 písmeno a) až d) zákona § 2 písmeno e) až k) zákona § 2 písmeno l) zákona § 2 písmeno m) zákona
Rok 2011 99 582,00 € 80 000,00 € 26 513,00 € 409 513,00 €  
Rok 2012 99 582,00 € 80 000,00 € 26 510,00 € 620 959,00 €  
Rok 2013 99 580,00 € 80 000,00 € 26 510,00 € 708 514,00 €  
Rok 2014 99 580,00 € 0,00 € 10 520,00 € 534 602,00 €  
Rok 2015 99 580,00 € 100 000,00 € 10 510,00 € 309 900,00 €  
Rok 2016 99 580,00 € 150 000,00 € 0,00 € 1 660 531,00 €  
Rok 2017 99 580,00 € 170 500,00 € 0,00 € 2 406 191,14 €  
Rok 2018 99 580,00 € 870 000,00 € 0,00 € 1 010 000,00 €  
Rok 2019 99 580,00 € 1 010 000,00 € 0,00 € 3 300 000,00 € predpoklad
Rok 2020 99 580,00 € 1 010 000,00 € 0,00 € 3 300 000,00 € predpoklad

Prehľad poskytuntých dotácií za roky 2008-2010: PDF dokument Dokument MS Word


Posledná aktualizácia: 21.02.2018, 13:55

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu