Podateľňa


Podateľňa Ministerstva obrany SR
PS 132

Kontaktná adresa Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
   
Preberanie kuriérnych zásielok a zásielok doručených osobne
pondelok 7:30 - 14:30
utorok 7:30 - 14:30
streda 7:30 - 14:30
štvrtok 7:30 - 14:30
piatok 7:30 - 14:00
 
Telefonický kontakt 0960 313 165
0960 313 166


Elektronické podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy

     
číslo schránky Názov schránky Sídlo
E0005866476 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0005579897 Ministerstvo obrany SR, Vojenský archív - centrálna registratúra Univerzitné námestie 2, Trnava
E0005870864 Ministerstvo obrany SR, Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0005870865 Ministerstvo obrany SR, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756224 Ministerstvo obrany SR, Kancelária ministra obrany SR Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756225 Ministerstvo obrany SR, Sekcia ľudských zdrojov Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756226 Ministerstvo obrany SR, Sekcia modernizácie Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756227 Ministerstvo obrany SR, Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756228 Ministerstvo obrany SR, Sekcia legislatívy a práva Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756229 Ministerstvo obrany SR, Úrad správy rozpočtovej kapitoly Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756230 Ministerstvo obrany SR, Úrad finančného zabezpečenia Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756232 Ministerstvo obrany SR, Personálny úrad OS SR Demänová 393, Liptovský Mikuláš
E0006756233 Ministerstvo obrany SR, Vzdušné sily OS SR - colní deklaranti Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756234 Ministerstvo obrany SR, Národné centrum vojenskej dopravy - colní deklaranti Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006756235 Ministerstvo obrany SR, Vojenská polícia Železničná 3, Trenčín
E0006798397 Ministerstvo obrany SR, Sekcia riadenia obrany, výstavby OS a obranného plánovania Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006798398 Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006759403 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
E0006814005 Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
Telefonický kontakt
0960 501 206
0960 501 207

Posledná aktualizácia: 18.10.2018, 07:53

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu