Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
19.03.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
19.03.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
18.03.2019 VÚ 1037 Martin - Likvidácia ostatného odpadu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a profylaktická kontrola pozemných informačných systémov LPIS - ODRS (Operational Data Recording System) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - ODRS (Operational Data Recording System) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Rožňava - Delostrelecké kasárne - rekonštrukcia elektroinštalácie v b.č. 3 a 4 - Oprava Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - rádionavigačných systémov TACAN - Oprava Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do Integrovaného meteorologického systému - Oprava Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Výškové vybavenie pre pilotov MiG-29 a L-39 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
05.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne - rekonštrukcia elektroinštalácie v b.č. 3 a 4 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.03.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, kasárne 4.čsb. - oprava živičnej strechy a atiky nad hlavným vchodom Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.03.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
01.03.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, Duklianske kasárne - zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti budov č.1, 2, 4 a 5 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
01.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - ODRS (Operational Data Recording System) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.03.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov - energetické systémy a náhradné zdroje elektrickej energie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - rádionavigačných systémov TACAN Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
28.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba pozemných informačných systémov LPIS - svetelnotechnických systémov letísk VzS OS SR Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
28.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do Integrovaného meteorologického systému Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - rádionavigačných systémov ILS/DME Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
28.02.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba LPIS - rádiokomunikačného systému VzS OS SR, vojenských hasičských jednotiek, taktického mobilného rádiokomunikačného systému TMRS-05 a systému TMPS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
26.02.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne letecké Sliač, b. č. 17 - oprava 2 ks výmenníkov tepla Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.02.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - TN, MS Kubrá - Oprava havarijného stavu prístupovej komunikácie k MS, využívanej ako verejná komunikácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.02.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Turecký vrch, tylový objekt - oprava strechy, omietok a malieb Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu