Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
17.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - rozšírenie parkovacej plochy pre vozidlá Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kas. SNP - sklad zbraní, b.č. 2 - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne 4. čsb. - oprava vonkajších rozvodov ÚK v dĺžke 1000 m Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.07.2019 Prápor CSS Prešov - Železiarenské výrobky a brusivá Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.07.2019 Prápor CSS Prešov - Potreby na maľovanie, štetce, valčeky - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.07.2019 Taktické krídlo Sliač - Oprava žacieho stroja KUHN GMD 800 G II Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.07.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Kalibrácie a opravy meracích prístrojov - Digitálna vodováha Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Hlohovec - oprava zdvíhacích zariadení - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.07.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do bojovej pásovej a kolesovej techniky - nákup pásov koľajových s pogumovanými pätkami na techniku typu GM 568, GM 578 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
12.07.2019 Taktické krídlo Sliač - Oprava žacieho stroja KUHN GMD 800 G II - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Hlohovec - oprava plynových zariadení - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 151, sekcia "C" - oprava sociálnych zariadení" - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Zvolen - oprava klimatizačných zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.07.2019 Prápor CSS Prešov - Potreby na maľovanie, štetce, valčeky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.07.2019 Taktické krídlo Sliač - Oprava kolesového traktora TZ-7211 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.07.2019 Taktické krídlo Sliač - Oprava kolesového traktora TZ-7211 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.07.2019 Taktické krídlo Sliač - Oprava kolesového traktora TZ-7011 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.07.2019 Taktické krídlo Sliač - Oprava žacieho stroja KUHN GMD 800 G II Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.07.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, letisko b.č. 6 - rekonštrukcia merania v trafostanici - (realizácia) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.07.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba LPIS - rádionavigačných systémov TACAN - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
10.07.2019 Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš - Oprava hasiacich prístrojov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.07.2019 Dopravné krídlo Kuchyňa - Nákup hnojiva, pesticídov a trávového semena Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.07.2019 Dopravné krídlo Kuchyňa - Oprava a údržba veľkokuchynských, chladiacich a mraziacich zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.07.2019 Dopravné krídlo Kuchyňa -Odborné prehliadky a revízie elektrických veľkokuchynských zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu