Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
13.09.2019 Úrad pre investície a akvizíce Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia - podvalník P-50 N Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
13.09.2019 Úrad pre investície a akvizíce Bratislava - Nákup gumových pätiek na techniku typu T-72 (T-55) - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
13.09.2019 Vojenský útvar 1090 Topoľčany - Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení ,,CE" Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.09.2019 Protilietadlová raketová brigáda Nitra - Zváracie materiály Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Taktické krídlo Sliač - Nákup inšpekčných zrkadiel Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Závlačka eloxovaná Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Čistenie vodárenských zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad, Kvetnica, MS - oprava mosta pri b.č. 14 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Kasárne SNP, b.č. 51 - výmena protiprúdového ohrievača Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Vojenský útvar 1007 Prešov - Odber, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Zdroj štartovací a nabíjací Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Čistenie vodárenských zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.09.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Redukčný ventil Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, b.č. 13, 19, 113, 135, 138, T - 46-61 - oprava vzduchotechniky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - ZK - Chemická zbrojnica, kasárne Kaštieľ a Nováky - sklad Trebianka, DK - oprava komunikácie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.09.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Opravy a revízie vyslobodzovacích zariadení LUCAS Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš - Trofeje Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Opravy a revízie individuálnych dýchacích prístrojov pre hasičov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Opravy čistiacich zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemšová, Horné kasárne - oprava bleskozvodov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Trenčín, Muničné sklady Kubra - oprava VN transformátora Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kas. SNP - sklad zbraní, b. č. 2 - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica - oprava stropu v b.č. 10 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Zem. Kostoľany, b.č. 113 - oprava požiarnych klapiek" - práce Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.09.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu 2019-2020 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu