Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
17.05.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Pyroprostriedky do záchranných a protipožiarnych systémov leteckej techniky Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
17.05.2019 VÚ 9994 Nemšová - Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu na vojenskej železničnej vlečke Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.05.2019 Zásobovacia základna II Martin - Vykonávanie stavebno - udržiavacieho dohľadu na vojenských železničných vlečkách Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.05.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
15.05.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
13.05.2019 Taktické krídlo Sliač - Kalibrácia a opravy meradiel podľa CP190212 a CP190213 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.05.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín - Kubrá, Muničný sklad, b.č. 36 - oprava strechy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.05.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 12 - oprava strechy a následkov zatečenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.05.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, kasárne Obrancov mieru - spoločný sklad zbraní - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.05.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS Kubra - zmena systému vykurovania Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.05.2019 Zásobovacia základňa III Zemianske Kostoľany - Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu na vojenských železničných vlečkách Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.05.2019 Zásobovacia základna II Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu a výdaja - obedy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.04.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Topoľčany - rozšírenie skladu zbraní v budove č. 33 - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.04.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Ročná kontrola, servis a revízia technologického zariadenia MIVA-UV na dezinfekciu vody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.04.2019 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy a ošetrenia - podvalník P-50N Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.04.2019 Zásobovacia základna II Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu a výdaja - obedy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.04.2019 Zásobovacia základna II Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu a výdaja - obedy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.04.2019 Zásobovacia základna II Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu a výdaja - obedy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.04.2019 VHÚ Bratislava - Modernizácia výťahu - Vyhliadková veža na Dukle - predloženie cenovej ponuky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.04.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody Obchodná verejná súťaž
24.04.2019 Dopravné Krídlo Kuchyňa - Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu na vojenskej železničnej vlečke Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.04.2019 Zásobovacia základna II Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu a výdaja - obedy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.04.2019 22. mechanizovaný prápor Michalovce - Mäso a mäsové výrobky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.04.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
15.04.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemecká, Základňa - oprava vykladacej rampy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu