Veliteľ NFIU


velitelPlukovník Štefan ACSAI vstúpil do Československej armády 1. septembra 1987. Absolvoval Vojenskú akadémiu vo Vyškove v Českej republike v roku 1991 so špecializáciou inžinier delostreleckých systémov. Odvtedy pôsobil vo viacerých veliteľských funkciách ozbrojených síl SR.

Jeho predošlé pôsobenie zahŕňa funkcie: veliteľ batérie, zástupca veliteľa mechanizovaného práporu, veliteľ mechanizovaného práporu.

Počas svojej vojenskej kariéry zastával plukovník Acsai aj štábne dôstojnícke pozície. Pôsobil ako náčelník operačného oddelenia mechanizovaného práporu a náčelník G3 na mechanizovanej brigáde. Taktiež pôsobil v rámci Generálneho štábu OS SR kde zastával pozíciu náčelníka oddelenia medzinárodnej vojenskej spolupráce.

Plukovník Acsai bol nasadený dvakrát do operácie KFOR - Kosovo. Prvé nasadenie sa uskutočnilo v roku 2002 počas ktorého pôsobil ako náčelník operačného oddelenia slovenského kontingentu v KFOR a druhýkrát bol vyslaný do KFOR na pozíciu J3 CONOPS / výcvik a cvičenia veliteľstvo KFOR v roku 2006.

Jeho ďalšie pôsobenie v zahraničných operáciách zahŕňa vyslanie do operácie ISAF kde v roku 2008 pôsobil ako dôstojník HQ ISAF RC (S) – oddelenie riadenia palebnej podpory. Nasledujúce nasadenie do operácie ISAF sa uskutočnilo v máji 2011, keď pôsobil vo funkcii veliteľa SLOVCON, a tretie pôsobenie v operácii ISAF, v roku 2013 na pozícii veliteľa MSFAT poradný tím pre jednotku okamžitej reakcie Afganskej národnej armády ISAF.

Vojenská kariéra plukovníka Acsaia zahŕňa kurz Medzinárodného vojenského pozorovateľa v Maďarsku, Základný veliteľsko-štábny kurz na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, Kurz vojenskej terminológie pre pozemné operácie v Turecku, Vyšší veliteľsko-štábny kurz vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, BMATT Kurz projektovania a vyhodnocovania operácií na podporu mieru vo Vyšove - Česká republika a Akadémiu obrany NATO v Ríme - Taliansko.

Plukovník Acsai je ženatý a má dve deti.


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu