Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
009-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján Lukáč - ELINER 913 32 Dolná Súč... 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
008-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Milan AUGUSTÍN 922 42 Madunice okr... 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A
007-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S KALORIM s.r.o. 023 41 Nesluša 759 ... 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
006-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Mgr. Jarmila KOSOVÁ-Juraj KOS 093 02... 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A
005-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce n/T 82 ... 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A, B1

004-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELECTROCONTROL, spol. s r.o. Konštan... 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
003-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S REVIMONT-DG, s.r.o. 038 04 Bystričk... 18.02.2019
-
18.02.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
002-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S JARS elektro, s.r.o. Kuzmányho 8424/... 30.01.2019
-
30.01.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4.1, E4.3 / trieda: A,B
001-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S EMS KOMPLET, s.r.o. Mojmírova 12 97... 30.01.2019
-
30.01.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1 / trieda: A,B
021-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O OTIS Výťahy s.r.o. Vajnorská 100/A ... 17.12.2018
-
17.12.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
technické zariadenia elektrické-stroj, prístroj, rozvádzač,
elektrické časti výťahov a zdvíhacích zariadení
skupina: E4 trieda: A
020-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S NBL s.r.o. 055 51 Veľký Folmar 103 ... 22.11.2018
-
22.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
019-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Miloš Kováč - FIRE BLOCK 056 06 Ore... 22.11.2018
-
22.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
018-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ADIFEX, a.s. Mostová 2 811 02 Brati... 20.11.2018
-
20.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
017-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S František Kobza ELMAKO 972 15 Kľačno... 12.11.2018
-
12.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
016-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S PETRA +, spol. s r.o. Račianska 146 ... 04.10.2018
-
04.10.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu