Smernice MO SR a metodické usmernenia k verejnému obstarávaniu


Názov materiálu

pdf

Dodatok č.1 č.:ÚIA-75-15/2011 zo dňa 11.4.2011, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn riaditeľa ÚIA ministerstva č.p.: ÚIA-75-14/2011 zo dňa 2.1.2011 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č.653 z 24. septembra 2010 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania a k používaniu aplikačného programového vybavenia Elektronická aukcia, ktorý bol zverejnený dňa 28.1.2011

PDF dokument

Metodický pokyn ku zákazkám s nízkou hodnotou v podmienkach štátnej rozpočtovej organizácie (RO 02) č.: ÚIA-73-55/2011 zo dňa 5.5.2011

PDF dokument

Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 19/2011 o verejnom obstarávaní

PDF dokument

Metodické usmernenie upravujúce postup prípravy a schválenia rozhodnutia o používaní výzbroje, techniky a materiálu v ozbrojených silách SR v procese obstarávania

PDF dokument

Formulár životopisu pre užšiu súťaž

ZIP archív


Posledná aktualizácia: 11.05.2011, 08:08

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu