Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie - akciové spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Dátum Názov výberového konania
10.06.2019 Výberové konanie na funkciu riaditeľ odboru
Výberové a prijímacie konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
10.01.2019 2P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba
10.01.2019 1P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Ak v niektorej kategórii nie sú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu