M. Glváč: Už uchádzači o štúdium na Akadémii ozbrojených síl by si mali uvedomiť, že povolanie vojaka je celoživotným

Obrázok k článku
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši otvorí v budúcom akademickom roku 2015/2016 pre absolventov stredných škôl štyri denné študijné odbory. Celkovo prijme 85 nových študentov.

„Vzhľadom na to, že uchádzači prijatí na bakalárske štúdium sa dňom nástupu stávajú zároveň profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe, sú kritéria na ich výber možno o niečo náročnejšie, ako na iných školách. Súčasťou prijímacieho konania sú aj previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti. Zároveň musia byť zdravotne spôsobilí na výkon práce profesionálneho vojaka,“ vysvetlil rektor Akadémie ozbrojených síl brigádny generál Boris Ďurkech.
        
Uchádzači o štúdium na vojenskej akadémii musia zvládnuť tiež vedomostnú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z matematiky a anglického jazyka. Dôležitý je tiež vek uchádzačov. Prihlásiť sa môžu absolventi, ktorí úspešne absolvovali maturitnú skúšku, avšak najneskôr 2. augusta 2015 budú mať minimálne 18 rokov. Podmienkou tiež je, že uchádzač nemôže v roku 2015 prekročiť hranicu 25 rokov.

„V spolupráci s vojakmi dlhodobo pracujeme na tom, aby bolo povolanie vojaka celoživotné. Z tohto dôvodu máme záujem, aby sa už do prípravnej služby hlásili študenti, ktorí prácu vojaka berú ako poslanie a nie iba ako prechodnú stanicu. Preto by si to mal uvedomiť už každý prípadný uchádzač o štúdium na Akadémii ozbrojených síl,“ uviedol minister obrany SR Martin Glváč.

Študenti stredných škôl, ktorí majú záujem študovať na Akadémii ozbrojených síl musia podať svoju prihlášku najneskôr do 28. februára 2015. Vybrať si môžu z nasledovných študijných programov: manažment vojenskej organizácie, elektronické systémy, zbraňové systémy, zbrane a ich časti, vojenské spojovacie a informačné systémy.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 15.02.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 1202


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu