Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy skončilo, prihlásilo sa 129 záujemcov

Obrázok k článku
Do dobrovoľnej vojenskej prípravy sa prihlásilo 129 záujemcov, z toho 33 žien. Prijímacie konanie bolo v piatok 15. apríla 2016 ukončené. 12-týždňový výcvik prvých dobrovoľných vojakov by mal prebiehať od júla do konca septembra v Prápore výcviku Martin.

„Jedným z cieľov dobrovoľnej vojenskej prípravy je aj zvýšiť vlastenectvo a branné povedomie občanov, pretože obrana nie je záležitosťou jednotlivcov, ale týka sa nás všetkých. Medzi našimi prioritami, ktoré chceme v nasledujúcom období presadiť, je skvalitnenie pripravenosti záloh ozbrojených síl a pre ich tvorbu by mohla byť kľúčovým nástrojom práve dobrovoľná vojenská príprava. Dobrovoľní vojaci by mohli byť v budúcnosti tiež výborným zdrojom pre bezpečnostné zložky,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že pilotný projekt rezort po jeho ukončení dôkladne vyhodnotí a prijme opatrenia, aby bol pre mladých ľudí atraktívnejší.

Zatiaľ nie je isté, koľko ľudí reálne na dobrovoľný výcvik aj nastúpi. Doteraz bolo zamietnutých 6 žiadostí zo zdravotných dôvodov, 4 záujemcovia svoju žiadosť zrušili a jeden nedodal potrebné doklady. Presný počet ľudí, ktorí na výcvik nastúpia, bude známy približne v polovici mája, po absolvovaní zdravotných prehliadok a psychotestov. Najväčší záujem o dobrovoľnú vojenskú prípravu bol v Košickom kraji.

Projekt dobrovoľnej vojenskej je určený pre ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Výcvik bude trvať 12 týždňov. V rámci prvej 9-týždňovej časti výcviku získa absolvent základné vedomosti a zručnosti napríklad z taktiky, streľby z ručných zbraní, orientácie v teréne, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy. Zároveň tiež dosiahne vyššiu fyzickú a psychickú pripravenosť, sebadisciplínu a lepšie zvládne stresové a záťažové situácie. Počas 3-týždňového odborného výcviku získa absolvent vedomosti z jednej  zo štyroch vojenských odborností - strelec, ženista, odmorovač alebo spojár. 

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 16.04.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 267


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu