V Akadémii ozbrojených síl sa konala tretia Olympiáda v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

V súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa po Cypre (2012) a Grécku (2014)  konala v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši ďalšia, v poradí tretia Olympiáda v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (Common Security and Defence Policy – CSDP Olympiad), a to v dňoch 4. - 7. októbra 2016. Ide o vedomostnú súťaž, ktorá je určená pre kadetov vojenských škôl z krajín EÚ a jej cieľom je motivovať ich k štúdiu bezpečnostnej a obrannej politiky, vymeniť si vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti.

Podujatie otvoril štátny tajomník MO SR Róbert Ondrejcsák, ktorý okrem iného uviedol, že jedným z cieľov EÚ je aj posilnenie jej schopnosti reagovať na krízové situácie prostredníctvom  Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, nehľadiac na geografické obmedzenia. „Tento cieľ sa dá dosiahnuť len vtedy, ak bude EÚ proaktívna a súdržná. V tejto súvislosti má SR trvalý záujem o účasť na podujatiach a kľúčových iniciatívach CSDP EÚ s cieľom prispieť k formovaniu jej ďalšieho rozvoja,“ povedal štátny tajomník R. Ondrejcsák. Ako dodal, víta iniciatívu organizovať takúto olympiádu ako veľmi užitočnú, pretože vedie kadetov k tomu, aby sa venovali otázkam bezpečnosti, aby monitorovali a hodnotili vývoj medzinárodnej bezpečnostnej a politickej situácie, aby sa naučili vyjadriť svoj názor. „Olympiáda okrem toho poskytuje priestor pre spoluprácu a zdravú súťaživosť medzi budúcimi vojenskými lídrami EÚ,“ doplnil štátny tajomník rezortu obrany.

Na treťom ročníku súťaže sa zúčastnilo 40 kadetov z 15 krajín EÚ, ktorí si zmerali vedomosti v témach: História a kontext Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ESDP), Európska bezpečnostná stratégia, Úloha inštitúcií EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (CFSP) a Lisabonská zmluva a jej implementácia do CFSP, resp. CSDP. Úroveň a spektrum vedomostí kadetov hodnotila medzinárodná komisia expertov na čele s Dirkom Duboisom, vedúcim predstaviteľom Európskej obrannej a bezpečnostnej školy z Bruselu, a s plk. Haraldom Gellom, vedúcim predstaviteľom Implementačnej skupiny. Najprv desiati kadeti súťažili individuálne s prezentáciou vlastných esejí, ďalej svoje vedomosti preukazovali aj v tímových odpovediach v súťaži piatich medzinárodných tímov.

Celkové výsledky sú nasledovné. Súťaž o najlepšie logo Olympiády vyhral Ionut-Sebastian Enache z Rumunska. V súťaži o najlepšiu esej a jej prezentáciu  sa stal víťazom John Michael Nevin z Írska. Vo vedomostnej súťaži najlepší tím zvíťazil tím kadetov v zložení: Haldo-Rait Harro, BSc. (Estónsko), Daniel Popławski (Poľsko), Marcelo Aparício (Portugalsko), Ionut-Sebastian Enache (Rumunsko), Alexander Botoš (Slovensko), Joaquin Alfaro Pérez (Španielsko), Alexander Ivanov Monov (Bulharsko) a Georgios Karavias (Cyprus). Celkovým víťazom Tretej Olympiády v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky sa stal kadet, ktorý preukázal najlepšie vedomosti vo víťaznom tíme -  Joaquin Alfaro Pérez zo Španielska.

Plakety a ďalšie ocenenia si víťazi prevzali z rúk rektora AOS Jozefa Putteru, plk. Haralda Gella a primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča. Na slávnostnej časti olympiády sa zúčastnilo množstvo ďalších významných hostí – generálni riaditelia sekcií MO SR, za náčelníka Generálneho štábu OS SR brig. gen. Ľubomír Gacko, ďalej pridelenci obrany v SR z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Spolkovej republiky Nemecko.
Výnimočnosť olympiády podčiarkli vlajky a vlajkonosiči zúčastnených krajín, hymny SR a EÚ, predstavenie pozoruhodností a krás Slovenska i Liptova (filmy), národných tradícií (vystúpenie folklórneho súboru Majerán) a kultúry (Art Septet Nicolaus). Olympiádu podporili Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši, Personálny úrad OS SR, Art Septet Nicolaus a Vodný areál Ondreja Cibáka.

Autor: AOS - HG, Foto: AOS - HG - Dátum: 07.10.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 5535


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu