Vojenské lesy a majetky rušia dočasný zákaz vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie

Obrázok k článku
Ministerstvo obrany SR a Vojenské lesy a majetky rušia dnešným dňom od 19:00 h. dočasný zákaz vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie, ktorý bol vyhlásený 3. augusta z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt, a teda zvýšeného rizika vzniku požiarov. Ostatné podmienky vstupu na územie VO Záhorie ostávajú nezmenené, a to predovšetkým zákaz vstupu v dobe konania vojenského výcviku a činnosti podľa zverejneného harmonogramu.

Vzhľadom na zmenené klimatické podmienky a výrazne znížené riziko vzniku lesných požiarov ministerstvo obrany a Vojenské lesy a majetky SR vyhodnotili, že nie je ďalej potrebné obmedzovať vstup do časti lesov vo VO Záhorie. Preventívne opatrenia boli prijaté po vyhlásení zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

O zrušení opatrenia bude verejnosť informovaná aj prostredníctvom webových stránok www.vlm.sk a www.mosr.sk, ako aj cez obecné rozhlasy a  priľahlých obciach v bezprostrednej blízkosti Vojenského obvodu Záhorie.

Autor: MO SR - KOd, Foto: VLM SR - Dátum: 28.08.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 12378


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu