Slovenská republika sa zapojí do PESCO, zámer dnes schválila vláda

Obrázok k článku
Slovenská republika má záujem participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci EÚ v oblasti budovania obranných a vojenských kapacít a vykonávania vojenských aktivít (PESCO). Tento zámer bol potvrdený a na návrh rezortu obrany a diplomacie schválený na dnešnom zasadnutí vlády SR.

„Pre Slovenskú republiku predstavuje účasť v PESCO príležitosť posilniť svoje obranné spôsobilosti, a zároveň tak prispieť k schopnosti  Európskej únie efektívne reagovať na súčasné bezpečnostné hrozby,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, účasť v PESCO nás zaväzuje k postupnému zvyšovaniu miery budovania obranných spôsobilostí, zvyšovaniu komplementarity a kompatibility Ozbrojených síl SR s ostatnými partnermi v rámci Európskej únie, ako aj k vyššej operačnej angažovanosti Ozbrojených síl SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu. „Znamená tiež intenzívnejšiu spoluprácu s ozbrojenými silami ostatných účastníckych štátov a ponúka aj možnosti pre väčšie zapojenie sa subjektov obranného priemyslu SR do medzinárodných projektov rozvoja obranných spôsobilostí,“ dodal šéf rezortu obrany.  

Z dnes schváleného materiálu vyplýva, že rezort obrany do 30. novembra 2017 predloží vláde SR tzv. Stratégiu národného plánu implementácie záväzkov, ktoré z účasti na PESCO vyplývajú. Tie sú pritom plne v súlade s národnými záujmami, ako aj doposiaľ existujúcimi medzinárodnými záväzkami SR. Rozhodnutie o formálnom vytvorení PESCO by mala schváliť Rada EÚ pre zahraničné záležitosti na svojom rokovaní 11. decembra 2017.

Autor: MO SR - KOd, Foto: europa.eu - Dátum: 08.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 4459


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu