Vláda schválila nový štatút Ministerstva obrany SR

Obrázok k článku
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má od dnešného dňa nový štatút. Dôvodom sú zmeny v platnej legislatíve v oblasti obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl SR, letovej premávky, brannej povinnosti, ako aj v oblasti správy vojenských obvodov a vojenských lesov. Doteraz platný štatút bol naposledy novelizovaný ešte v roku 2002. Návrh nového štatútu dnes schválila vláda SR.
 
Cieľom materiálu je zosúladenie Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky s platnou právnou úpravou a spresnenie vzťahov rezortu obrany k ostatným ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky. Doplnené sú aj ustanovenia o ďalších možnostiach použitia Ozbrojených síl SR v súlade s platnou legislatívou.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 10.10.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 4756


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu