CHEMICI SPÁJAJÚ SVOJE SILY

TOXIC LANCE 2019 – medzinárodné cvičenie jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z armád Českej republiky, Poľska, Spojených štátov amerických - bolo odštartované spoločným nástupom jednotiek Cvičenia organizovaného práporom rchbo 1. mb OS SR z Rožňavy a zúčastňuje sa na ňom do 300 špecialistov RCHBO. Medzinárodný rozmer je obsiahnutý aj v zložení jednotlivých jednotiek plniacich úlohy detekcie, dekontaminácie, záchrany a vyhľadávania v kontaminovanom priestore, nakoľko odborné jednotky majú rozdielne možnosti v tejto širokej, ale vysoko špecializovanej spôsobilosti. Za veľkú výzvu považuje velenie práporu rchbo OS SR spojiť rozdielne spôsobilosti do funkčného celku schopného plnenia úloh v kontaminovanom prostredí. 

Autor: OS SR - Oliver Toderiška, Foto: OS SR - Oliver Toderiška - Dátum: 02.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 1897


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu