Menovanie a povýšenie generálov

Prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 25. januára v Prezidentskom paláci vymenoval a povýšil v hodnosti dvoch generálov. Na slávnostnom akte bol prítomný náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík, zástupcovia generality OS SR a rodinní príslušníci generálov.

 

Povýšený do hodnosti generálmajor bol brigádny generál Marián Áč, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Menovaný do hodnosti brigádny generál bol plukovník generálneho štábu Jindřich Joch, veliteľ Centra riadenia operácií Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.

 

„Želám vám, aby ste aj v nových hodnostiach boli zodpovední, aby ste zachovávali všetky zákonné postupy, aby ste si zachovali tvár vojenských profesionálov a aby ste konali v prospech ozbrojených síl a občanov Slovenskej republiky,“ povedal vo svojom príhovore prezident Ivan Gašparovič. Dodal, že vždy ho veľmi poteší, keď napríklad vo vojenských misiách počuje na adresu slovenských vojakov len pozitívne hodnotenia. Zároveň sa poďakoval za službu i ostatným príslušníkom ozbrojených síl.

 

Generálmajor Marián Áč za oboch generálov odpovedal: „Pán prezident, toto povýšenie vnímame nielen ako ocenenie nás, ale aj kolegov vojakov a našich rodín. Ubezpečujeme vás, pán prezident, ako aj všetkých ostatných, že naše nové hodnosti využijeme na službu pravde, slobode, úcte k spravodlivosti a vernosti Slovenskej republike.“

 

Vedúci kancelárie prezidenta republiky Milan Čič predniesol služobné hodnotenia generálov:

 

Generálmajor Ing. Marián ÁČ, PhD.

Od decembra 2007 bol vymenovaný do funkcie náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorú vykonáva doteraz.

Ako profesionálny vojak si svoje funkčné povinnosti plní na vysokej úrovni, pričom využíva odborné vedomosti a praktické skúsenosti z riadiacej a manažérskej práce získané počas pôsobenia vo funkciách na Slovensku a v zahraničí ako pozorovateľ OSN v Afrike, v monitorovacej misii európskeho spoločenstva na území bývalej Juhoslávie, tri roky na veliteľstve misie Európskej únie v Bosne a Hercegovine.

 

Od roku 2007 vykonával funkciu veliteľa Národnej akadémie obrany maršala A. Hadíka Liptovský Mikuláš. Pravidelným štúdiom si rozširuje vedomosti z oblasti obrany a bezpečnosti. Jazykovo je pripravený na veľmi dobrej úrovni. Jeho práca je hodnotená ako koncepčná a zodpovedajúca požiadavkám na výkon jeho súčasnej funkcie vo Vojenskej kancelárii prezidenta SR.

 

Brigádny generál Ing. Jindřich JOCH

Po absolvovaní vojenskej vysokej školy bol premiestnený do podriadenosti Západného vojenského okruhu. Počas výkonu profesionálnej služby plnil veliteľské funkcie na stupni čata, rota, prápor a štábne funkcie na stupni brigáda v tankových odbornostiach v útvaroch pozemného vojska.

 

Od roku 2001 vykonával funkcie zaoberajúce sa plánovaním, výcvikom a koordináciou nasadzovania a velenia operáciám v štruktúrach Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.
Ako veliteľ si svoje funkčné povinnosti plní na vysokej úrovni, využíva odborné vedomosti a praktické skúsenosti v riadiacej práci získané na jednotlivých veliteľských stupňoch. Pravidelným štúdiom si rozširuje vojensko-odborné vedomosti. Jeho práca je hodnotená ako koncepčná a zodpovedajúca požiadavkám na výkon jeho súčasnej funkcie veliteľa Centra riadenia operácií Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Autor: MO SR - Pavol Vitko, Foto: MO SR - Peter Dovina - Dátum: 26.01.2010
Hodnotenie:
Čítanosť: 103

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu