DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
030-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:TOP MPM s.r.o.
082 35 Bertotovce
okr. Prešov
IČO: 46 155 571
Vydané dňa:13.11.2017
Platné do:13.11.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E-E2
skupina: E1 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu