DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
027-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:JTB9, s.r.o.
034 95 Likavka 834
okr. Ružomberok
IČO:51 252 724
Vydané dňa:27.06.2019
Platné do:27.06.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 / trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu