DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
028-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava
IČO:51 252 724
Vydané dňa:27.06.2019
Platné do:27.06.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu