DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
030-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:t-gas, s.r.o.
Cesta mládeže 5421
901 01 Malacky
IČO:44 455 577
Vydané dňa:04.07.2019
Platné do:04.07.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, Projektovanie TZ-E,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4 / trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu