DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
031-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:Ľubomír RÁCHELA
935 22 Kozárovce
okr. Levice
IČO:43 613 790
Vydané dňa:04.07.2019
Platné do:04.07.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu