DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
033-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:ELBEK, s.r.o.
038 42 Príbovce
okr. Martin
IČO:46 646 710
Vydané dňa:09.07.2019
Platné do:09.07.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 / trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu