DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
034-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp


Organizácia a sídlo:TERMEL SK, spol. s r.o.
Cesta do Rudiny 2331
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:36 402 869
Vydané dňa:29.07.2019
Platné do:29.07.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.0, E4.2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu