DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
035-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp


Organizácia a sídlo:Maroš Fraňa - M.F. ELEKTRO
I. Krasku 2051/21
960 01 Zvolen
IČO:35 190 957
Vydané dňa:29.07.2019
Platné do:29.07.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 / trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu