DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
036-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:EV-mont, s.r.o.
Rakytovská cesta 6C
974 05 Banská Bystrica
IČO:46 736 417
Vydané dňa:30.07.2019
Platné do:30.07.2019
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 / trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu