DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
037-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:ExNet, s.r.o.
Vígľašská 8
851 07 Bratislava
IČO:44 821 743
Vydané dňa:30.07.2019
Platné do:30.07.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu