DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
038-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:Juraj SZAKÁL
Nezábudková
821 01 Bratislava
IČO:17 435 129
Vydané dňa:30.07.2019
Platné do:30.07.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
TZ-E s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu