DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
039-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:JTB, s.r.o.
034 95 Likavka 834
okr. Ružomberok
IČO:45 351 911
Vydané dňa:01.08.2019
Platné do:01.08.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 / trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu