DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
040-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o.
Železničiarska ulica 6
955 01 Topoľčany
IČO:36 574 174
Vydané dňa:06.08.2019
Platné do:06.08.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s obmedzením napätia do 35 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4 / trieda: A,B
Projektovanie alebo konštruovanie VTZ-E1-A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu