DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
041-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp


Organizácia a sídlo:VTZ - MONT, s.r.o.
Zvolenská cesta 165
974 05 Banská Bystrica
IČO:46 006 613
Vydané dňa:06.08.2019
Platné do:06.08.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4 / trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu