DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
042-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp


Organizácia a sídlo:Vladimír GREGÁŇ -
Revízie a montáž EZ
Mlynská 2
963 01 Krupina
IČO:31 024 611
Vydané dňa:15.08.2019
Platné do:15.08.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu