DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
044-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp


Organizácia a sídlo:Pavel Kurej ELEKTRO - INSSPOL
Žilinská cesta 78A/507
013 11 Lietavská Lúčka, okr. Žilina
IČO:10 943 455
Vydané dňa:20.08.2019
Platné do:20.08.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu