DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
045-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:BB AQEX, s.r.o.
Stavebná 22
974 01 Banská Bystrica

IČO:31 576 290
Vydané dňa:03.09.2019
Platné do:03.09.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
TZ-E s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu