DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
046-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp


Organizácia a sídlo:PROMOD, s.r.o.
Mudroňova 2363/44
921 01 Piešťany
IČO:36 263 583
Vydané dňa:04.09.2019
Platné do:04.09.2024
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
TZ-E s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu