Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
005-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, ... 20.01.2015
-
20.01.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
087-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S TTS MARTIN, s.r.o. 038 42 Príbovce 34... 15.12.2014
-
15.12.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1, E4.3, trieda: A, B
086-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /S Vojenský útvar 1018 Čapajevova 38 08... 03.12.2014
-
03.12.2019
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravnné prostriedky
084-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S PSJ HYDROTRANZIT, a.s. Vlčie hrdlo 90... 03.12.2014
-
03.12.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 22 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, trieda: A,B
083-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S PPA INŽINIERING, s.r.o. Vajnorská 137... 03.12.2014
-
03.12.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A,B
082-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S TRASO, s.r.o. Markova 1767 744 01 Fre... 28.11.2014
-
28.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E2 trieda: A,B
081-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S KT - STAV, s.r.o. Žilinská 790/17 017... 28.11.2014
-
28.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, trieda: A,B
079-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O Pavol SZÉKELY Železničná 853/40 90... 27.11.2014
-
27.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
077-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 4977 ČSA 962 31 Sliač 14.11.2014
-
14.11.2019
OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A, B
mobilné a prepravnné prostriedky
076-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S STAVEA, s.r.o. Pri Rajčianke 010 10 Ž... 12.11.2014
-
12.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, trieda: A
075-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 1056 972 43 Zemians... 10.11.2014
-
11.11.2019
OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A, B
mobilné a prepravnné prostriedky
074-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /S/pp Vojenský útvar 1007 Lesík delostrelc... 10.11.2014
-
10.11.2019
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A, B1
mobilné a prepravnné prostriedky
073-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O Peter RUPEK 956 14 Oponice 294 okr... 06.11.2014
-
06.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, B1 trieda: A
072-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O ELEKTROMAR, s.r.o. 038 02 Turčianske ... 06.11.2014
-
06.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
technických zariadení elektrických
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
071-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S UNIMAT, spol. s r.o. J.I. Bajzu 11 ... 06.11.2014
-
06.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B1


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu