Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
016-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Vojenský útvar 2206 Továrnická 1249 ... 09.03.2015
-
15.03.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E2, E4, E5 trieda: A
elekltr.inštalácie, mobilné a prepravné prostriedky
015-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S ESTA PLUS, s.r.o. 972 24 Diviacka Nov... 17.02.2015
-
17.02.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E4.1 trieda: A, B
012-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O ELFRI, s.r.o. 059 12 Hôrka 56 okr. Po... 02.02.2015
-
02.02.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
011-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Miroslav UHRÍK - ELEKTROPROGRES 976 3... 02.02.2015
-
02.02.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
010-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Štefan Pilka E - MAX 951 04Veľký Lapá... 02.02.2015
-
02.02.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2 trieda: A, B
008-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Vojenský útvar 8116 Olbrachtova 5 91... 30.01.2015
-
01.02.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E2, E4, E5 trieda: A
elekltr.inštalácie, mobilné a prepravné prostriedky
007-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Vojenský útvar 9994 Slovenskej armád... 20.01.2015
-
20.01.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E2, E4, E5 trieda: A
elekltr.inštalácie, mobilné a prepravné prostriedky
006-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O PROFI - CHLAD, s.r.o. Hraničná 2 ... 20.01.2015
-
20.01.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B1
005-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, ... 20.01.2015
-
20.01.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
087-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S TTS MARTIN, s.r.o. 038 42 Príbovce 34... 15.12.2014
-
15.12.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1, E4.3, trieda: A, B
086-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /S Vojenský útvar 1018 Čapajevova 38 08... 03.12.2014
-
03.12.2019
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravnné prostriedky
084-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S PSJ HYDROTRANZIT, a.s. Vlčie hrdlo 90... 03.12.2014
-
03.12.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 22 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, trieda: A,B
083-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S PPA INŽINIERING, s.r.o. Vajnorská 137... 03.12.2014
-
03.12.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A,B
082-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S TRASO, s.r.o. Markova 1767 744 01 Fre... 28.11.2014
-
28.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E2 trieda: A,B
081-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S KT - STAV, s.r.o. Žilinská 790/17 017... 28.11.2014
-
28.11.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, trieda: A,B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu