Afganský zápisník - časť 6. - Zručnosť našich ženistov šetrí peniaze NATO

Som v Afganistane už takmer dva týždne, ale zdá sa mi, akoby už prešiel minimálne mesiac. Aklimatizačná doba prešla veľmi rýchlo a každému sú už jasné jeho úlohy. Chlapi zo strážnej jednotky bravúrne vykonávajú kontroly, nachádzajú u osôb predmety, ktoré sú pri vstupe na základňu zakázané prenášať. Ide hlavne o návykové látky rôznych druhov, či ostré predmety, monočlánky, kovové drôty, alebo mobilné telefóny a ďalšie veci. Všetky takéto predmety predstavujú hrozbu útoku na koaličné sily rozmiestnené na kandahárskom letisku. V prípade, že by sa vyskytol incident vnútri základne za pomoci spomínaných predmetov, tieň podozrenia by ľahko mohol padnúť na strážnych z vchodu ECP-5 z dôvodu ich nedôslednej kontroly. Za celú dobu, odkedy príslušníci slovenských ozbrojených síl plnia túto náročnú a zodpovednú úlohu, však neprekĺzlo cez kontrolu našimi strážnymi nič, čo by ohrozilo bezpečnosť vojakov na základni. Práve naopak, vchod ECP-5 sa stal nedobytnou pevnosťou s najprísnejšou kontrolou, čo ocenili všetci doterajší velitelia základne, ktorí tu mali možnosť veliť za „éry Slovákov.“ Rovnako vysoký kredit si získali aj príslušníci našej multifunkčnej ženijnej roty (mfžr), ktorá má skutočne široké portfólio zručností, nápadov a hlavne kvalitne vykonaných prác. Na prvé tri projekty som sa bol v rámci kontroly pozrieť osobne v sprievode veliteľa mfžr. Už od prvých dní našej 16. rotácie sa naši ženisti zapojili do projektov, ktoré sú kľúčové pre budovanie vyššej úrovne bezpečnosti na kandahárskej základni.

 

Jednou z prvých úloh, ktoré júnoví ženisti dostali od veliteľa základne, bolo vybudovať bránu na vjazd cisternových automobilov, ktorá by eliminovala riziko ohrozenia základne vysoko horľavým alebo výbušným materiálom vezeným na automobiloch. Miesto bolo na samom okraji základne, kde bolo treba ženistom zaistiť aj patričnú bezpečnosť. O tú sa postarali príslušníci ochrany z tej istej roty, ktorí sa s obrneným Hummerom postavili do cesty možného príjazdu vozidiel. Oblečení v balistických vestách s prilbami a v plnej zbroji sa rozostavili pred obrneným automobilom a pozorne sledujú prístupovú cestu, aby ich kolegovia neboli pri práci ohrozovaní. Okrem bariér, ktoré dokážu zastaviť kamión s hmotnosťou nad 10 ton, sa ženisti postarali aj o inštaláciu obrneného strážneho stanovišťa. To sa skladalo z niekoľkých dielov privezených v štyroch paletách. Napriek tomu, že nikdy predtým nič podobné nestavali, úlohy sa zhostili so svojou povestnou profesionalitou, nad ktorou uznanlivo kývali hlavami aj samotní dodávatelia technológie. Zlepšenia, zvyšovanie efektivity a zároveň šetrenie nákladov na výstavbu sú už tradičnou značkou našich ženijných špecialistov. Vyčlenené náklady na projekty sú schopní znížiť až na 30 percent, začo si chlapi v minulej rotácii vyslúžili uznanie z najvyššieho velenia základne. Aj ďalší projekt presťahovania strážnej veže zvládajú zruční Slováci na jednotku. Aj keď bola veža počas presunu značne poškodená, na novom mieste sa pod ich rukami mení na pozorovacie stanovište, ktoré bude zabezpečovať vhodné podmienky na pozorovanie okolia a balistickú ochranu strážnych.

 

Na základni KAF Kandahár je čulý ruch, denne vchádzajú a vychádzajú stovky a stovky vozidiel, ktoré vezú zásoby a rôzny tovar. Celá základňa je vlastne plná prepravných kontajnerov, ktorých stále pribúda. Aby boli kontajnery uložené presne tam, kam patria a aby odstavené kamióny neprekážali bežnej prevádzke letiska, bolo potrebné vybudovať tzv. „snow fences“ – ploty ktoré oddeľujú plochy na parkovanie vozidiel a dočasné uskladňovanie kontajnerov od plôch, ktoré musia kvôli bezpečnosti letov zostať voľné. Pod horúcim slnkom veliteľ povoľuje vojakom pracovať v tričkách s krátkym rukávom a tí zručne vymeriavajú umiestnenie oporných tyčí, vbijú ich do zeme v bezchybnom zákryte a naťahujú na ne drôty. Na konštrukciu na záver upevňujú oranžovú plastovú krytinu, ktorá bude vlastne zvodidlom pre kamióny. Už z diaľky možno pozorovať skupinku našich vojakov, ktorí pri zaparkovanom obrnenom TATRAPAN-e so slovenským znakom na dverách, menia vzhľad terénu a vnášajú poriadok tam, kde ešte nedávno vládol mierny chaos. Zdanlivo jednoduchý plot je jednou projektových priorít veliteľa základne. Pre bezpečnosť letovej prevádzky sú navádzacie ploty nesmierne dôležité, preto úlohu prevzali Slováci, ktorí ju jediní dokážu splniť rýchlo, bezchybne a úsporne.

 

V najbližších dňoch budú všetky tri projekty dokončené, ale chlapi sa už pomaly pripravujú na ďalších päť. Niektoré z nich budú aj mimo základne, to znamená, že stráženie opäť budú zabezpečovať vojaci z mfžr. Po týchto projektoch prídu ďalšie a po nich zasa ďalšie. O prácu sa naši chlapi naozaj nemusia obávať. Kvalita sa predáva sama, a preto slovenskí ženisti môžu v blízkej budúcnosti môžu očakávať ďalšie odborné úlohy. Znížené náklady pri dodržaní vysokej kvality nedokáže garantovať hocikto. Naši ženisti však áno. Preto sú vo svojej odbornosti v Kandaháre jednotkou.
Návrat na zoznam

Autor: mjr. Milan Vanga - zástupca veliteľa a hovorca slovenského kontingentu ISAF, Foto: autor - Dátum: 13.06.2011
Hodnotenie:
Čítanosť: 3280

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu