Afganský zápisník - časť 7. - Dva týždne spoznávania odlišností

Po šestnástich dňoch v operácii už nikto na základni nepostrehne rozdiel medzi vojakmi, ktorí sú tu už dlhší čas od nás, ktorí sme ešte „čerství.“ Jazdenie na kontrahovaných autách, v niektorých prípadoch s volantom vpravo, podľa tunajších predpisov naši chlapi zvládajú bez kolízií. Výcvik ovládania obrovských obrnených vozidiel MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – vozidlo odolné voči mínam s ochranou proti nástrahám) už zvládli aj naši pyrotechnici z EOD tímu. Špecialisti z novej rotácie už onedlho budú, tak ako ich predchodcovia, vyrážať do terénu likvidovať nástražné výbušné systémy.

 

Na základni je premávka 24 hodín denne. Tisícky vojenských i civilných automobilov sa sunú po prašných cestách. Zastavujú pred priechodmi pre chodcov. Predpísanú dvadsiatku dodržujú vzorne. Nikto si neželá pokutu od „ajempíkov“ (IMP-International Military Police). Príslušníci medzinárodnej vojenskej polície, kde máme tiež slovenské zastúpenie, sú prísni, a okrem dodržiavania pravidiel prevádzky po cestných komunikáciách kontrolujú aj ustrojenosť, nosenie reflexných pásov po zotmení a riešia bežné priestupky i vážne trestné činy. Chodia do 12-hodinových služieb, stretnúť ich možno skutočne na každom kroku. Porušenia štandardných operačných postupov, ktoré sú na základni trestajú podľa tunajších predpisov od disciplinárnych trestov, cez finančné pokuty až po návrhy na trestné stíhanie a repatriácie – odoslanie do vysielajúcej krajiny.

 

Dopravné nehody sú tu pomerne časté. Spôsobujú ich prevažne domáci, ktorí mnohokrát bez vodičského oprávnenia vozia zásoby pre kontraktorov poskytujúcich rôzne servisné práce na základni. Náš vojenský policajt, ktorý je príslušníkom národného podporného prvku, by o riešení dopravných kolízií dokázal rozprávať celé hodiny. Mnohí z vodičov kamiónov merajú dlhú cestu až z Pakistanu bez prestávky. Nie je žiadnou výnimkou, že jazdia pod vplyvom drog. Čím viacej zákaziek, tým väčší zárobok. Pri vstupe do základne absolvujú náročnú kontrolu, kde im strážni zabavujú nedovolené veci. Strážni bežne za týždeň zabavia aj niekoľko kilogramov omamných látok, ktoré mali vodiči pre vlastnú potrebu. Vstupujúci na základňu nie sú za drogy sankcionovaní – je to tu v podstate akýsi folklór. Nad zabaveným množstvom, ktorého by doma na Slovensku boli plné noviny, tu nikto nepohne brvou. Nuž, iný kraj – iný mrav.

 

Prekvapení tu možno očakávať ešte mnoho. Náboženským, či kultúrnym rozdielom sme v rámci prípravy pred vyslaním do Afganistanu venovali dostatok času. Prednášky skúsených „misionárov“ z Výcvikovej jednotky vojenských misií v Martine boli profesionálne odprezentované. Reálna skúsenosť však predčí naše očakávania. Neuveriteľná chudoba a jednoduchosť života Afgancov nás núti zamyslieť sa nad našimi životnými hodnotami. Nedostatok hygieny u najchudobnejšej vrstvy obyvateľstva zvyšuje riziko prenosu rôznych chorôb, čo ohrozuje najmä strážnych pri osobnej prehliadke. Pri prehmatávaní znečistených odevov sa spoliehajú na ochranné rukavice a sériu očkovaní, ktoré sme všetci absolvovali v rámci prípravy. Základom úspešného výkonu služby strážnej jednotky je však úctivé jednanie, používanie fráz jazyka „pashtu“ a rešpektovanie kultúrnych odlišností. Sme na území krajiny, ktorej obyvatelia sú na ňu hrdí, takisto ako každý lokálpatriot.

 

Sme v Afganistane – krajine úplne odlišnej od tej našej. V rámci mnohonárodného zoskupenia sa snažíme, aby obyvatelia tejto ťažko skúšanej krajiny boli schopní prevziať zodpovednosť za svoj ďalší vývoj do vlastných rúk. Pomáhať pri budovaní bezpečnosti a stability sa však dá iba poznaním tunajších zvyklostí. Zdržanlivosť a rešpektovanie odlišností musia byť základnými atribútmi pri komunikácii. Tieto základné pravidlá musíme mať na pamäti počas celého nášho pôsobenia v operácii ISAF v Afganistane.Návrat na zoznam


Autor: mjr. Milan Vanga - zástupca veliteľa a hovorca slovenského kontingentu ISAF, Foto: autor - Dátum: 17.06.2011
Hodnotenie:
Čítanosť: 3175

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu