Vestníky MO SR vydané v roku 2019


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 24, 17. apríla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 21/2019 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny

Vestník MO SR, čiastka 23, 17. apríla 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 20/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2017 o finančnej kontrole

Vestník MO SR, čiastka 22, 16. apríla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2019 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2020

Vestník MO SR, čiastka 21, 12. apríla 2019

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2019 k 74. výročiu víťazstva nad fašizmom
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 58. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 19, 29. marca 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 17/2019, ktorým sa dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 131/2015 o okruhu funkcií a výške osobitného stabilizačného príspevku

Vestník MO SR, čiastka 18, 29. marca 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2019 o štandarde riaditeľa Vojenskej polície
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 16/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 84/2015 o funkciách, špecializačných odboroch a výške osobitného stabilizačného príspevku v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na plánovanie procesov súvisiacich s aktívnymi zálohami č. SEKRO-16/2-11 z 27. marca 2019
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 17, 22. marca 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2019 o vyzbrojovaní

Vestník MO SR, čiastka 16, 22. marca 2019

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov

Vestník MO SR, čiastka 15, 19. marca 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2019 o ochrane osobných údajov

Vestník MO SR, čiastka 14, 11. marca 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 107/2015 o podrobnostiach o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, o podrobnostiach o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a o určení funkcií pre garantov vojenských odborností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 13, 21. marca 2019

 1. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. marca 2019 č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 12, 27. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 11, 27. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 10, 27. februára 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 9/2019, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 9, 22. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2018 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2019
 2. Redakčné oznámenie


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu