Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).
Číslo Sídlo IČO Platnosť Rozsah
026-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELDOM s.r.o. Poštová 6562/18 917 01... 46 608 877 27.06.2019
-
27.06.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1 / trieda: A
025-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 0... 36 528 170 27.06.2019
-
27.06.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4.0, E4.2 / trieda: A,B
024-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S BBC System s.r.o. Kamenárska 186 96... 36 634 760 26.06.2019
-
26.06.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2 / trieda: A
023-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp BKL ELEKTRO, s.r.o. Ulica pri Turci ... 36 378 097 31.05.2019
-
31.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
022-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Pavol SZÉKELY Železničná 3 900 55 L... 47 414 901 31.05.2019
-
31.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
021-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9 974 01... 36 040 436 27.05.2019
-
27.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba TZ-E
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1, trieda: A,B
020-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp TRT ELEKTRO, s.r.o. Herlianska 1116/... 47 542 446 27.05.2019
-
27.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A
019-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp KLIMATI-ČP, spol. s r.o. Železničná ... 34 112 421 27.05.2019
-
27.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/"Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 110 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E2 trieda: A,B
018-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ELEKTRA BŠ, spol. s r.o. Cesta mláde... 35 786 850 24.05.2019
-
24.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
017-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp BALÁŽIK-SK s.r.o. 956 02 Urmince ok... 46 912 843 21.05.2019
-
21.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
016-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp REWID s.r.o. Starohorská cesta 1673/... 44 623 267 13.05.2019
-
13.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
015-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp Jozef MASARYK Posádka 673 920 56 D... 40 372 928 13.05.2019
-
13.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
014-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp STAVEA, s.r.o. Štrková 999/44 010 0... 36 387 452 13.05.2019
-
13.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
013-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 2207 Levice Šafárikov... 30 845 572 13.05.2019
-
13.05.2024
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
012-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 1115 Ružomberok Zarev... 30 845 572 12.05.2019
-
12.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
011-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 4650 Trenčín Železnič... 30 845 572 10.05.2019
-
10.05.2024
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
010-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp PORVAZ s.r.o. Hviezdoslavova 14 070... 45 976 805 17.04.2019
-
17.04.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
009-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján Lukáč - ELINER 913 32 Dolná Súč... 45 441 715 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
008-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Milan AUGUSTÍN 922 42 Madunice okr... 47 812 915 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A
007-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S KALORIM s.r.o. 023 41 Nesluša 759 ... 50 625 781 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu